Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

More Information LIFE15 CCA/ES/000058 Trajnostne gorske koče v Evropi Več o lokacijah Koče v Španiji Več o lokacijah Koče v Evropi

Trajnosten projekt

Izboljšanje trajnostnosti gorskih zatočišč z uvajanjem obnovljivih virov energije, izboljšane učinkovitosti in izolacije.

Devet koč

Demonstracija v devetih kočah (v eni tudi z vodikovimi tehnologijami) v štirih evropskih državah.

Razširljiv projekt

Možnost prenosa tehnologij na podobne odročne lokacije.

0t/y
CO2
0t/y
NOx
0%
Energija
0t/y
Kerozin
Life SustainHuts

Je demonstracijski projekt, usmerjen k zniževanju emisij CO2 v naravnem okolju z uvajanjem novih in izvirnih energetskih rešitev na podlagi obnovljivih virov. Na podlagi izkušenj z obratovanjem  demonstracijskih objektov  bo možno uvajati ukrepe, ki prispevajo k zmanjšanju škodljivih emisij, tudi na podobnih objektih, kot so koče in hoteli v naravnih parkih, kjer je skrb za okolje posebnega pomena, in na drugih odročnih turistično zanimivih krajih (n.pr. otoki).

Različne tehnologije, ki bodo uporabljene, bodo temeljile na sočnih celicah, malih hidroelektrarnah in vetrnicah ter gorivnih celicah, elektrolizerjih in hranilnikih vodika, kot tudi na novih izolacijskih materialih. Tako bodo praktično prikazani delovanje in uporabnost tehnologij kot tudi napotki za prilagajanje na podnebne spremembe.

Implementation Actions SustainHuts
Last News

Projekt SustainHuts prejel nagrado častnika Finance

V kategoriji energetsko učinkovit projekt 2021 23. dnevi energetikov, energetske nagrade Časnika Finance je bil…

Preberi več

Na Domu Valentina Staniča so nametili novo vremensko postajo

Vokviru projekta LIFE SustainHuts potekajo dodatne študije izrabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah. V…

Preberi več
Back To Top