Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

Naši partnerji

Projektni partnerji konzorcija, ki bo razvil SUSTAINHUTS prihajajo iz 4 evropskih dežel, konzorcij pa sestavljajo: Fundacija za razvoj novih vodikovih tehnologij iz Aragona – FHA (Španija – kordinator), Aragonska planinska zveza – FAM (Španija), Planinsko društvo Torino (Italija), Environment Park (Italija), Planinska zveza Slovenije, Razvojni center za vodikove tehnologije – RCVT (Slovenija), Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani (Slovenija) in Univerza Brasov (Romunija).

fundacion-hidrogeno-de-aragon

Sklad za razvoj novih vodikovih tehnologij iz Aragona – FHA (Španija)  je bil ustanovljen na pobudo vlade Aragonske pokrajine za podporo razvoju novih tehnologij v povezavi z obnovljivimi viri energij in vodikom. FHA je zasebna neprofitna organizacija. Trenutni odbor fundacije sestavlja 67 podjetij in ustanov iz različnih gospodarskih panog: avtomobilska, kemična, proizvodnja električne energije, finančna, izobraževalna, inženirska, raziskovalna, razvojni centri in nepermičninarstvo. Spodaj so navedeni nekateri najpomembnejši projekti, ki so bili koordinirani ali razviti s strani FHA preko razližnih EU in nacionalnih projektov:

 • ELYntegration(coordinator(CO) FHA), 2015–2018: Grid Integrated Multi Megawatt High Pressure Alkaline Electrolysers for Energy Applications (GrantNo.671458) FCH-JU.
 • HY4ALL, 2015–2018: HYDROGEN FOR ALL OF EUROPE (GrantNo.671457).
 • KnowHy, 2014–2017: Improving the Knowledge in Hydrogen and Fuel Cell technology for Technicians and Workers (GranNo.621222) FCH-JU.
 • Flumaback, 2012–2015: Fluid Management component improvement for Back up fuel cell systems (GrantNo.301782) FCH-JU.
 • HyUnder (CO FHA) 2012–2014: Assessing the potential, actors and business models of large scale underground hydrogen storage in Europe (GrantNo.303417) FCH-JU.
 • Elygrid (CO FHA) 2011–2014: Improvements to Integrate High Pressure Alkaline electrolyzers for Electricity/H2 production from Renewable Energies to Balance the GRID (GrantNo. 278824)FCH-JU.
 • ZEROHYTECHPARK (CO FHA) 2010-2013: Zero emissions using renewable energies and hydrogen technologies in building and sustainable mobility in Technology Parks (LIFE08 ENV/E/000136).
 • Hyprofessionals (CO FHA) 2011-2012: Development of educational programmes and training initiatives related to hydrogen technologies and fuel cells in Europe (GrantNo.256758) FCH-JU.
 • HYRREG 2009-2011: Platform to promote projects in H2 technologies in South –West Europe SOE1/P1/E100Interreg IVB SUDOE Program

www.hidrogenoaragon.org

federacion-aragonesa-de-montana

Planinska zveza Aragona (v nadaljevanju FAM) je zasebna neprofitna organizacija v javnem interesu, ki jo sestavljajo športni klubi, tehniki in športniki. Cilj FAM je promocijain razvoj športov v aragonskem gorskem območju. Gorske športi zajemajo aktivnosti, kot so pohodništvo in gorništvo, soteskanje, planinarjenje, turno smučanje, krpljanje ter plezalne in gorske dirke.

Poleg tega, FAM opravlja tudi ostale dejavnosti povezane z gorskimi športi. Med njimi so gradnja, gospodarjenje in vzdrževanje planinskih koč. FAM je tudi del španske zvezne države planinstva in plezanja (FEDME). Dandanes vodi FAM total 15 oskrbovanih koč in mladinskih hotelov ter 3 bivake, nekatere koče pa so še v fazi gradnje.

www.fam.es/

club-alpino-italiano

Planinsko zveza Italije so 1863 v Torinu ustanovili Q. Sella, G. Baracco, P. and G.di S.Robert. CAI je neodvisna nacionalno združenje, k i je odgovorno za gorništvo, znanje in študije predvsem o Italijanskih gorah ter varstva okolja še posebno na njihovih dogodkih. Zveza je sestavljena iz več lokalnih in regionalnih divizij, kamor spada tudi Planinsko društvo Torino. V osnovi je CAI neprofitna organizacija, medtem ko so vse podružnice subjekti privatnega prava. Nekaj glavnih aktivnosti, v katere je vključena CAI:

 • Organizacija in upravljanje tečajev
 • Načrtovanje, utiranje in vzdrževanje poti, zgradb in gorskih postojank
 • Konstrukcija, vzdrževanje in upravljanje gorskih koč in zatočišč, ki so bodisi v lasti CAI ali lokalnih društev. Dandanes upravljajo 761 gorskih koč z 21 681 ležišči, medtem ko Planinsko društvo Torino skrbi za 30 od teh koč.
 • Postojanke namenjene za patruljiranje in preventivo pred poškodbami, gornikov, planincev ali jamarjev in pomoč ranjenim, njihovo reševanje ter okrevanje preko nacionalne alpinistične in jamarske reševalne ekipe.
 • Znanstvene in izobraževalne aktivnosti za vedenje in zavedanje o vseh vidikih gorskega okolja kakor tudi pobuda za zaščito in izboljševanje domačega gorskega okolja
 • Etnično-kulturna izobraževanja, študije namenjene razširjanju znanja o gorskem okolju, gorske fotografije in kinematografije ter ohranjanja alpske kulture.

Organizacija in upravljanje profesionalnih izobraževanj za jamarske vodnike, kot tudi profesionalna izobraževanja za strokovnjake in opazovalce iz Italijanske službe za plazove.

www.cai.it

enviroment-park

Environment Park je inovacijski pospeševalec poslovnega vidika na uporabo ekološko učinkovitih rešitev in razširitev na trgu – zbiralec idej, ki bodo pripeljale posel korak dlje in postale kompetentne v svetovnem gospodarstvu. Environment Par je javna delniška družba, ki deluje v skladu s sistemom proste konkurence. Njihove aktivnosti se delijo na dve veji: Inovacije ter razvoj in nepremičninska dejavnost. Prva veja zagotavlja strokovne tehnološke nasvete in tržne rešitve na področju zelene gradnje, plazemska nanotehnologija, zelena kemija (ukvarjanje z biomaso), napredne energetske rešitve (proizvodnja in skladiščenje energije) in čista tehnologija (prenos tehnologije). Veja nepremičninske dejavnosti je operativno področje Environment Parka, ki se osredotoča na upravljanje in ponovni zagon poslovnega področja, ki pokriva 30 000 kvadratnih metrov in zgradb s približno 70 posli namenjenimi tehnološkim inovacijam.

EnviPark priskrbi posle in javno administracijo z rešitvami za varčevanje z energijo, odlaganje odpadkov, čiste energije, novih materialov, zbiranje sredstev za uspešno revolucionacijo posameznih načinov delovanja. Dandanes je Environment Park priviligiran govorec poslovne investicije v inovacije, kot posrednik novih tehnologij. To pozicijo si je ustvaril skozi več kot 10 letne izkušnje na področju proizvodne industrije.

www.envipark.com/

asociacion-de-alpinismo-de-eslovenia

Slovenska planinsko društvo (SPD), danes znano kot Planinska zveza Slovenije (PZS), je bilo ustanovljeno 1893. V samem začetku je bila glavna naloga SPD zaščita pred tujimi vplivi v Slovenskih gorah in razširjanje informacij o Slovenskih gorskih dosežkih. Je eno izmed mnogih nevladnih organizacij v Sloveniji in največja izmed športnih organizacij. Predsednik PZS je gospod Bojan Rotovnik, v zvezi pa deluje 55 150 (podatek za leto 2016) članov vseh starostnih skupin. Število mladih planincev do 26. leta starosti znaša skoraj 17 000. PZS združuje 290 planinskih društev, ki upravljajo 179 planinskih koč, zavetišč in bivakov s skoraj 7400 ležišči in več kot 10.000 sedišči. Slovenske gore letno obišče okoli 1,4 milijona obiskovalcev, ki jim je na voljo mreža 2.002 planinskih poti v skupni dolžini 10.004 kilometrov po vsej Sloveniji. Član PZS se lahko udeležuje raznih planinskih aktivnosti, koristi popuste za prenočišča v kočah v Sloveniji in Evropi, sklene različne tipe zavarovanj in koristi ugodnosti pri nakupih pohodniške in gorniške opreme. Planinska društva znotraj PZS koordinirajo svoje aktivnosti znotraj 12 regionalnih odborih lokalnih planinskih društev na področju Podravja, Zasavja, Koroške, Pomurja, Gorenjske, Posočja, Kamnik-Bistrica, Savinjske, Ljubljane, Notranjske, Primorsko-Notranjske, Dolenjske in Bele Krajine.

en.pzs.si

development-centre-for-hydrogen

Razvojni center za vodikove tehnologije – RCVT je bil ustanovljen s strani petih podjetij in dveh raziskovalnih ustanov z namenom pospeševanja raziskav, razvoja in izvedbe projektov na področju vodika in gorivnih celic v Sloveniji. Glavni cilj centra povezati znanje med industrijo in raziskovalnimi inštitucijami. Ostali cilji vključujejo zagotavljanje pogojev za prenos znanja, stimulacijo trajnega sodelovanja med raziskavami in poslovnim sektorjem, vplivanje na razvoj državnih politik, organizacijo strokovnih srečanj na temo vodikovih tehnologij in povečevanje dolgoročne konkurenčnosti Slovenskih podjetij in institucij.

Center je bil ustanovljen s strani največjega slovenskega distributerja za gorivo Petrol d.d., svetovnega dobavitelja za napredne razvojne rešitve pri električnih motorjih in njihovih nadgradnjah Domel d.o.o., podjetje s področja energetskega upravljanja, avtomatizacije in postavljanje informacijskih sistemov Inea d.o.o., proizvajalec in distributer tehničnih plinov TPJ d.o.o., podjetje ki deluje na področju gorivnih celic z protonskimi prevodnimi membranami Mebius d.o.o., največji slovenski Inštitut Jozef Stefan ter Kemijski inštitut z dvajsetletno tradicijo na področju gorivnih celic in vodikovih tehnologij. Vodik je gorivo prihodnosti in ena od glavnih prioritet Evropske unije. Njegova uporaba bo zmanjšala odvisnost od fosilnih goriv in značilno zmanjšala vpliv tople grede ter ostalih škodljivih emisij v okolje.

rcvt.si/en

university-of-ljubljana

Laboratorij za termoenergetiko (LTE) s Fakultete za strojništvo (http://www.fs.uni-lj.si/) je del Univerze v Ljubljani. Univerzo s 56 000 diplomskih in podiplomskih študentov so vključeni v več kot 130 diplomskih in 110 podiplomskih študijskih programih uvrščamo med največje na svetu. Laboratorij za termoenergetiko je vodilna institucija za teoretično in aplikativno termodinamično analizo energetskih postrojenj večjega formata. Člani laboratorija sodelujejo z vsemi termoelektrarnami, energetsko intenzivnejšimi panogami industrije, raziskovalnimi inštitucijami in ministrstvi. Glavno področje raziskav so povezana s problemi sodobnih energetskih sistemov, kot so ugotavljanje generacije entropije; numerično modeliranje, analiza in optimizacija kompleksnih energetskih sistemov; študija življenjskih ciklov in ugotavljanje vplivov na okolje ter njihovo zmanjševanje; opredelitev tokovnih in termodinamičnih lastnosti kompleksnih tokov z orodji CFD preračunov ter termo-ekonomske metode analize za energetske sisteme.

Univerza v Ljubljani je samo v letu 2013 sodelovala v več kot 420 EU in drugih mednarodnih projektih, medtem ko je bila Fakulteta za strojništvo vključena v 51 projektov v istem letu. Laboratorij za termoenergetiko je bila do sedaj vključena v en EU projekt in en center odličnosti, kjer se je vzpostavila povezava med slovenskimi in mednarodnimi partnerji.

www.fs.uni-lj.si

universitea-for-transilvanya

Transilvansko Univerzo v Brasovu predstavlja znanstveni raziskovalec, prof. dr. Corneliu Marinescu, ki je strokovnjak za obnovljive vire energije, vodja raziskav v laboratoriju POWERLMA, avtor več knjig  in znanstvenih člankov (160 s tega področja). Ima tudi izkušnje sodelovanjem v državnih in mednarodnih projektih, pretežno opridobljenih na razpisih. Nekateri najpomembnejši so:

 • FP6: CRISTAL, Control of renewable integrated systems targeting advanced landmarks, no. 038406/DG TREN, 2007-2009
 • Contract Leonardo: Renewable Energy Sources and Environment Friendly ICT Management Tools, no. RO/02/B/F/PP-141026
 • Renewable energy sources and their connection in hybrid intelligent networks, IDEI no. 134/2007, 2007-2010
 • Intelligent distributed system for technologic resource management of hydropower, Contract Partnerships, no. D1 110004, 2007-2010
 • Hydro-wind hybrid energy structure, Contract Partnerships, no. D3 21062, 2007-2010
 • Informatics system support for the design, implementation and control of hybrid energy farms, Contract Partnerships, no. D3 22134, 2008-2011
 • Microhidro Power Plant Muscel-Campina, Contract no. 166/2006, 2006-2007

Raziskovalna skupina se je udeležila tudi strukturnih skladov v POSDRU projektih Transilvanske univerze: post-doktorski in doktorski študij. Raziskovalna skupina je sestavljena iz učiteljev, post-doktorandov, post-doktorskih raziskovalcev in doktorskih študentov.

Back To Top