Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

Na Domu Valentina Staniča so nametili novo vremensko postajo

Vokviru projekta LIFE SustainHuts potekajo dodatne študije izrabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah. V ta namen je bila na lokaciji Doma Valentina Staniča pod Triglavom nameščena vremenska postaja, s pomočjo katere bo ekipa Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani lahko analizirala učinkovitost sistema za zagotavljanje električne energije (6 kWp foto-napetostnih modulov in 1000 W vetrna elektrarna) na planinski koči. Vremenska postaja ves čas pošilja izmerke na splet, kjer so dosegljivi ekipi in vsem, ki želijo spremljati trenutne razmere v Julijskih Alpah. Po analizi obratovalnih podatkov v letu 2020 se je izkazalo, da je potrebno preveriti dinamiko obratovanja energetskega sistema s stališča proizvodnje, porabe in shranjevanja električne energije. S tem bomo dobili marsikateri odgovor o smotrnem izkoriščanju obnovljivih virov energije v visokogorju (2332 mnv.)

Vremenski podatki so sedaj na voljo tudi na spletu na spodnji povezavi

Back To Top