Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

Intenzivno delo poleti 2021 na dvanajstih zavetiščih, ki sestavljajo projekt LIFE SUSTAINHUTS.

Konzorcij, ki sodeluje v projektu SUSTAINHUTS, sestavljajo Fundacija za razvoj novih vodikovih tehnologij v Aragonu (koordinator), Aragonska planinska zveza (Španija), Italijanski planinski klub – Torinski odsek (Italija), Ekološki park (Italija), Planinska zveza Slovenije, Razvojni center za vodikove tehnologije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (Slovenija) in Francoska zveza planinskih društev (Francija). Vsi partnerji so v preteklih mesecih intenzivno delali na pripravi planinskih koč za začetek poletne planinske sezone. Dvanajst planinskih koč, ki so vključene v projekt, se nahaja v Španiji (6), Sloveniji (3), Franciji (2) in Italiji (1). Prejšnje poletje je bilo na vseh objektih opravljenega ogromno dela, nameščene so bile vse tehnologije, opredeljene v prejšnjih fazah: fotovoltaika, mikro hidroelektrarne, vetrne elektrarne, sistem shranjevanja energije v vodik (gorivna celica, elektrolizer, plinohram) ter novi izolacijski materiali. Vsi ti projekti so v fazi monitoringa, podatki pa se zbirajo v zadnji fazi projekta, ki se konča oktobra 2021. Podatki bodo analizirani in narejena bo primerjava učinkovitosti energetskih sistemov danes v primerjavi s preteklostjo. S tem bomo ugotovili stopnjo penetracije obnovljivih virov energije, trajnost energetske zasnove in morebitno zmanjšanje okoljskih vplivov planinske koče v fazi obratovanja. Čeprav na analizo močno vplivajo razmere zaradi pandemije, ki je povzročila skrajšanje obratovalnega časa koč in dramatičen upad števila planincev,  je pozitiven vpliv nameščenih tehnologij več kot očiten.

Back To Top