Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

Bachimana Hut

Koča Bachimaña leži v regiji Alto Gallego na višini 2200m, obkrožena s številnimi ledeniškimi jezeri, kot je Gramatuero, Pezico in zelo poznana Modra jezera. Obkrožena je z impresivnimi vrhovi, med katerimi nekateri presegajo 3000 m, kot so Los Infiernos, La Gran Facha ali Garmo Negro in Argualas. Po drugi strani je koča znotraj območja GR11 – Trans-Pyrenean Trail. Koča ima kapaciteto za 80 ljudi in je bila odprta 14 julija 2012.

Bachimaña

Back To Top