Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

lizara hut

Koča Lizara, odprta 22 junija 2003 je locirana na koncu doline Aragüés-Jasa, ene izmed štirih dolin Naravnega parka zahodnih dolin, v tako imenovani planoti Lizara in pod impresivnim Bisaurin-om. Koča leži na višini 1540 m in je dostopna z vozilom. Je zelo primerna kot izhodiščna točka za različne športne dejavnosti povezane z gorami. Ima kapaciteto za 78 ljudi.

Lizara Hut

Back To Top