Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

Dom Valentina Staniča pod Triglavom je naslednja uspešna zgodba v projektu SustainHuts v Sloveniji

V planinski koči Dom Valentina Staniča v slovenskih Alpah je bil v začetku Junija 2020 star sistem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov nadomeščen z novim fotovoltaičnim sistemom (PV) in novo vetrno turbino (WIND). Poleg tega je bil nadgrajen kontrolni sistem in sistem zajema obratovalnih podatkov ter baterijski sklad.

Fig. 1: V planinski koči Dom Valentina Staniča pod Triglavom (2332 m) električni generator na fosilna goriva ni več potreben

Sistem so testirali tri mesece do 20. septembra 2020, ko je bila planinska koča zaprta. Delovanje je mogoče spremljati tudi prek spletnega dostopa, ki omogoča hitro prepoznavanje morebitnih obratovalnih težav in spremljanje deležev proizvedene električne energije iz PV ali vetra.

Fig. 2: Dušan Prašnikar (PZS) in Olga Oven, predsednica Planinskega kluba Javornik-Koroška Bela

 

»Delovanje sistema je popolno. Do letos smo bili navajeni vsaj dva uri vsak dan uporabljati bencinski generator. Leta 2020 nič več! Bencinski generator v sezoni 2020 nismo zagnali niti eno uro. Poleg tega ugotavljamo, da nismo mogli porabiti vse razpoložljive električne energije, zato moramo v prihodnosti povečati porabo električne energije (smeh)«, pravi Olga Oven, predsednica Planinskega kluba Javornik-Koroška Bela, ki je odgovorno za delovanje koče.

Fig. 3: 3 kW PV sistem, nameščen na pomožni zgradbi, in 1 kW vetrne turbine StormyWings

PV sistem z nazivno močjo 6 kW sestoji iz 20 PV modulov, vsak moči 300 W (Luxor Ecoline 300) in je deloma nameščen (3 kW) na strehi glavne stavbe, deloma (3 kW) na strehi pomožne stavbe. Vetrna turbina z močjo 1 kW je nameščena na optimalnem mestu, kjer je bila že stara vetrna turbina. Vse energetske komponente so povezane s svinčenimi baterijami s kapaciteto 1500 Ah na napetostnem nivoju 24 V. Nadzorni sistem VictronColorControl GX omogoča operativno zajemanje podatkov, naknadno obdelavo podatkov in prenos podatkov preko interneta.

Fig 4: Sistem za zagotovitev električne  energije v planinski koči Dom Valentina Staniča pod Triglavom

 

Skupina slovenskih partnerjev iz projekta LIFE SustainHuts je kočo obiskala pred zaprtjem septembra in preverila sistem, namestila meroslovno vremensko postajo in uradno zaključila še eno uspešno zgodbo v projektu Sustainhuts.

Fig. 5: All Slovenian partners (PZS, UL, RCVT) on the way to moutain hut Dom Valentina Staniča pod Triglavom

 

Back To Top