Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

SustainHuts sodeluje na simpoziju LIFE v Madridu

Člani fundacije Aragon vodika, španskem SustainHuts projektnim partnerjem, sodeloval nazadnje 25. april na simpoziju o LIFE projekte, povezane s prilagajanjem na podnebne spremembe, kjer so skupni izkušnje z drugimi podobnimi programi, ki se izvajajo na španskem ozemlju. Eden izmed glavnih ciljev projekta LIFE je ponovljivost drugje v Evropi rezultatov in metodologij razvite, tako da postaja interakcija med skupinami in projekti bistvenega pomena za izmenjavo dosežke, težave in prihodnja pričakovanja. Tako člani fundacije Aragon vodika, ki predstavlja projekt LIFE SustainHuts za izboljšanje trajnosti v planinskih kočah, sodelovala na seminarju LIFE organiziran za projekte, povezane s prilagajanjem na podnebne spremembe v različnih delih Španije in Evrope . Na seji so bili predstavljeni izboljšave v Pirenejih zavetišča, kot tudi dosežkov za prihodnje ponovljivosti projekta. Prireditev, ki je potekala v četrtek, 25. aprila, je organizirala fundacija biotske raznovrstnosti na svojem sedežu v ​​Madridu se je udeležilo 21 različnih tematskih projektov LIFE, vse v zvezi s prilagajanjem na podnebne spremembe.

Back To Top