Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

Namestitev energetskih sistemov v planinskih kočah Llauset, Montfalcó in na Domu Valentina Staniča pod Triglavom

Z vrnitvijo v “novo normalnost” smo v projektu SustainHuts namestili preostale energetske sisteme na planinske koče. V juniju in juliju so bila dela končana v koči Cap de Llauset z namestitvijo inovativne toplotne izolacije. V koči Montfalco so bili nameščeni fotonapetostni moduli in na Domu Valentina Staniča pod Triglavom je bil nameščen hibridni sistem sestavljen iz fotonapetostnih modulov, vetrne turbine in baterijskega sklada. Poleg tega bo namestitev sistema za shranjevanje energije v vodik v koči Bachimaña izveden septembra po pripravljalnih gradbenih delih, ki trenutno potekajo.

Po prisilnem ustavitvi del zaradi izrednih okoliščin, povezanih s pandemijo Covid-19; Projekt Sustainhuts se vrne v “normalno stanje”, tako da ponovno aktivira nameščene tehnologij v kočah in poskuša realizirati monitoring v zadnjem letu projekta z vsemi kočami. Tako so v juliju v različnih aragonskih kočah in slovenski koči Dom Valentina Staniča izvedli različne posodobitve in namestitve energetskih komponent.

V koči Cap de Llauset, kjer je bilo predhodno že nameščenih 8 kWp PV panelov in peč na pelete, so dela zaključena z namestitvijo inovativne in trajnostne toplotne izolacije v prostoru za baterije. Pričakuje se izboljšanje učinkovitosti baterij zaradi dodatne zaščite pred nizkimi temperaturami in vlažnostjo preko zime. Izbrana izolacijska rešitev je učinkovit in naraven material, ki popolnoma temelji na ovčji volni.

Poleg tega so bili v koči Montfalcó nameščeni novi PV paneli, ki so pomenili zaključek del v tej koči. Predhodno so bili izvedeni ukrepi za izboljšanje učinkovitosti črpanja vode in zmanjšanja porabe energije celotne koče. V novem energetskem sistemu je bilo nameščenih 24 PV panelov z močjo 285 Wp (skupna moč 6,84 kWp). Z namestitvijo PV sistema pričakujejo znatno zmanjšanje porabe dizelskega goriva v koči, zlasti v zimskih mesecih, ko gostijo relativno malo število ljudi.

Načrtovana posodobitev energetskega sistema Doma Valentia Staniča pod Triglavom je bila uspešno izvedena v začetku junija. Po odličnih rezultatih doseženih v koči Pogačnikov dom, kjer po namestitvi tehnologij predlaganih v projektu SustainHuts dizelskega goriva ne potrebujejo več, so pričakovanja glede učinkov energetskega sistema na Domu Valentina Staniča visoka. Sistem je precej podoben, saj prav tako združuje PV sistem z vetrno turbino in hranilnikom električne energije iz obnovljivih virov energije v baterijskem skladu.

Po izvedbi vseh del se projekt SustainHuts preveša v zadnje leto z nameščenimi 25 od 28 predlaganih tehnologij. Izmed ostalih tehnologij je  posebej zanimiv sistem za shranjevanje obnovljivih virov energije v vodik zaradi svoje zelo inovativne narave. Tehniki iz Aragonske fundacije za vodik (FHa) so skupaj z delavci Aragonske planinske zveze (FAM) 20. julija obiskali kočo Bachimaña, da bi izvedli vse pripravljalne aktivnostih pred končno namestitvijo, ki naj bi jo izvedli avgusta.

Back To Top