Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

Evropski projekt SustainHuts napreduje tudi v planinski koči Bachimaña z namestitvijo sistema za shranjevanje energije v obliki vodika

Cilj pobude, ki jo vodi fundacija Hidrógeno Aragón, je zmanjšati emisije CO2 in ostale škodljive emisije v planinskih kočah. Evropski projekt LIFE SustainHuts, ki ga vodi Fundacija za razvoj novih vodikovih tehnologij iz Aragona (Španija) je namenjen doseganju trajnostnega delovanja visokogorskih planinskih koč na enajstih lokacijah planinskih koč v Španiji, Italiji, Franciji in Sloveniji: konec junija 2021 se ocenjuje zmanjšanje skoraj 70 ton CO2 emisij glede na začetno stanje, kar pomeni količino CO2 ki ga absorbira kar 16500 dreves.

Zadnja izboljšava je bila narejena v visokogorski planinski koči Bachimaña, ki se nahaja na nadmorski višini 2200 metrov. Z rahlo zamudo zaradi pandemije je bila septembra 2020 nameščena oprema za skladiščenje presežkov hidroenergije v vodik. Energija iz vodika bo uporabljena za proizvodnjo električne energije v primeru, ko hidroenergija ne bo na voljo. S tem ukrepom in skladiščenjem energije v vodik, v planinski koči Bachimaña skušajo izločiti delovanje dizelskih agregatov. V naslednjih tednih bodo izvedeni številni testi delovanja opreme, spomladi prihodnje leto pa bo popoln prikaz in demonstracija delovanja sistema, ko bo vodik nadomestil uporabo dizelskih generatorjev.

Tako so nameščeni elektrolizer, ki proizvaja vodik, zalogovnik vodika in polimerna gorivna celica za pridobivanje električne energije iz shranjenega vodika. Inovativnost je prisotna v vseh komponentah sistema, saj mora sistem delovati na visoki nadmorski višini v ekstremnih vremenskih pogojih. Elektrolizer proizvaja vodik pri tlaku 50 barov, kar poenostavi namestitev, saj ni potreben kompresor. Vodik shranjujemo v steklenicah iz ogljikovih vlaken. Skupni rezervoar lahko modularno povečujemo, steklenice pa imajo zaradi materiala nizko maso, kar omogoča helikopterski prevoz. Gorivna celica je bila prilagojena na delovanje na visoki nadmorski višini, kjer je koncentracija kisika v zraku nižja. Rezervoar leži zunaj planinske koče, preostala oprema pa je v pritličju. Sistem ima integrirane varnostne komponente, ki zagotavljajo varnost delovanja in aktivacijo zaščitnih sistemov v primeru odkritja kakršne koli nepravilnosti v delovanju.

Planinske koče, ki so vključene so šest španskih (Lizara, Bachimaña, Estós, Montfalcó, Góriz in Cap de Llauset), ena italijanska (Refugio Torino), dve slovenski (Pogačnikov dom na kriških podih in Dom Valentina Staniča pod Triglavom) in dve francoski (Dent Parracheé in Des Evettes). Po spremljanju in merjenju porabe energije po namestitvi predlaganih rešitv, smo se od uvedbe prve tehnologije oktobra 2017 z vsemi ukrepi izognili proizvodnji 69,99 tone emisij CO2. Nekatere tehnologije, ki so bile nameščene so: fotonapetostni moduli, termo-dimnik z regeneracijo toplote in nov pretvornik za optimizacijo nadzora nad delovanjem generatorjev v Lizari; pretvornik za shranjevanje odvečne električne energije, ki jo ustvari hidroelektrarna v Estosu; štedilnik na pelete v koči Cap de Llauset; in v primeru Rfugio Torino nova naprava za predelavo in čiščenje odpadne vode ter fotonapetostni moduli; Omeniti je potrebno tudi, da se je zaradi nameščenih fotonapetostnih modulov, novih akumulatorjev in sistema upravljanja ter vetrne turbine tako v Pogačnikovem domu kot v Domu Valentina Staniča agregatov na fosilna goriva ne potrebuje več. Vsa električna energije je proizvedena zgolj iz obnovljivih virov energij.

Projekt SustainHuts financira Evropska unija v okviru programa LIFE in ima proračun 1,86 milijona evrov, od tega Evropska unija prispeva 60%. Projektni konzorcij oblikuje Fundacija za razvoj novih vodikovih tehnologij v Aragonu (koordinator, Španija); Aragonska planinska zveza (Španija); Italijanski alpski klub, odsek Torino (Italija); Environmental park (Italija); Planinska zveza Slovenije; Razvojni center za vodikove tehnologije (Slovenija); Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Strojništvo (Slovenija) in Francoska zveza alpskih in gorskih klubov (Francija), ki sta se pred kratkim pridružili po odhodu Transilvanske univerze iz Brașova (Romunija).

Back To Top