Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

Nov sistem za zagotavljanje električne energije na Pogačnikovem domu

Pogačnikov dom je trenutno bolj trajnosten zahvaljujoč tehnologijam, implementiranim v okviru projekta SustainHuts. Trije slovenski partnerji, Univerza v Ljubljani (UL), Planinska zveza Slovenije (PZS) in Razvojni center za vodikove tehnologije (RCVT), so sodelovali, da bi so bile nameščene nove tehnologije.

 

V okviru projekta Sustainhuts je bil z novim sistemom oskrbe z električno energijo, ki v celoti temelji na energiji sonca in vetra, opremljen Pogačnikov dom na Kriških podih. Sistem sestavljajo vetrna turbina z močjo 1000 W, dva sklopa sončnih celic s skupno močjo 8550 W, sklop litij-ionskih električnih akumulatorjev, ki lahko shranijo 20000 Wh energije, pretvorniki električnega toka in že obstoječi agregat na fosilna goriva, ki služi le še kot rezervni sistem (glej shemo na spodnji sliki). V prvi sezoni obratovanja, ki se je v tem času že iztekla, se je pokazalo, da so obnovljivi viri energije uspeli pokriti vse potrebe po električni energiji in toploti, kljub rekordnemu obisku koče. Obiskovalcem je tako še vedno na voljo vse udobje, ki ga je koča ponujala tudi prej, hkrati pa so se vplivi na naravno okolje Triglavskega narodnega parka bistveno zmanjšali. Glavne emisije v okolje so bile pred modifikacijo energetskega sistema posledica delovanja dizelskega in občasno tudi bencinskega električnega agregata, ki sta skrbela za zadostno količino električne energije za potrebe delovanja različnih porabnikov v koči in čistilne naprave, agregat pa poganja tudi žičnico za transport materiala na kočo. Po investiciji sta oba agregata brez funkcije oz. v rezervi, saj sončne celice in vetrna turbina skupaj s skladom litij-ionskih baterij skrbijo za zadostno količino električne energije za potrebe koče. Ogrevanje je še vedno zagotovljeno z mešano biomaso.

 

Slika 2: Energetski sistem po implementaciji novih tehnologij.

Po opravljenih študijah okoljskih vplivov starega in novega sistema oskrbe z energijo je razvidno (glej diagram na Sliki 3), da se bodo na nivoju enega leta ob podobnem vzorcu delovanja koče emisije ogljikovega dioksida (CO2) znižale za 44 %, dušikovih (NOX) in žveplovih oksidov (SO2) za 42 %, trdih delcev (PM) pa za 13 %. Slednji so v največji meri posledica ogrevanja z biomaso, ki ostaja nespremenjeno, zato tudi zmanjšanje ni tako izrazito.

V okviru projekta smo oblikovali informacijsko tablo z osnovnimi informacijami o projektu in z vrednostmi ciljnih emisij v projektu. Glavni cilj je bil prikazati povprečno zmanjšanje ciljnih emisij kot CO2, NOX, SO2 in PM, potem ko je bila izvedena energetska sanacija v planinskih kočah. Poleg vrednosti emisij pred in po energetski sanaciji je za vsako emisijo dodan širši opis za kakšno emisijo gre in kako le ta vpliva na okolje in zdravje ljudi. Tukaj je prikazana informacijska tabla s Pogačnikovega doma na Kriških podih.

 

Figure 3: Informacijska table nameščena na Pogačnikovem domu.

Back To Top