Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

Projekt SustainHuts vstopa v zadnje leto

Projekt SustainHuts je 17. junija zbral vse partnerje v eni od koč, vključenih v projekt, Lizara (Pireneji, Španija), da bi analizirali napredek v letu 2018 in organizirali zadnje faze projekta, v katerih bodo preostale investicije na planinskih kočah izvedene in analizirane.

Na srečanju so bili predstavljeni španskih (Fundacija za vodikove tehnologije – FHA and planinska zveza regije Aragon), italijanskih (Italijanski alpski klub in inštitut Environmental Park) in slovenskih partnerjev (Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo, Planinska zveza Slovenije in Razvojni center za vodikove tehnologije). Vsi pratnerji so poročali o dosežkih projekta in načrtih za leto 2109 in 2020. Razpravljali so o ukrepih, ki jih je treba narediti v naslednjem letu 2020, saj bodo odločilni za dosego pričakovanih in novo postavljenih ciljev.

Med srečanjem so partnerji analizirali tehnologije, ki so že nameščene v kočah, in tiste, ki bodo nameščene v bližnji prihodnosti, s poudarkom na izvedbo protokolov, ki bodo omogočali spremljanje vpliva izvedenih dejanj. Poleg vpliva oz. izboljšanja energetske samozadostnosti planinskih koč je bistvenega pomena zmanjšanje vpliva na okolje glede na stanje tehnologij na začetku projekta. Preverjene so bile finančne sheme ter preverjena možnost razširitve ter načrtovanja prihodnjih dejavnosti, povezanih s projektom.

Projekt SustainHuts vstopa v zadnje leto z večino že realiziranih investicij na izbranih planinskih kočah. Nekatere koče, kot sta Lizara ali Torino so že v obdobju monitoringa, kjer se meri učinek tehnologij in posredno  vrednoti zmanjšan vpliv na okolje. Naslednji glavni cilj je dokončati preostale investicije, ki jih je treba opraviti v bližnjem poletju, in začeti analizirati da bodo doseženi pričakovani cilji projkekta.

Back To Top